Havainnekuva torialueesta

Havainnekuva torialueesta. Kuva: Ramboll Finland Oy

Yleissuunnitelman tavoitteena oli uudistaa torialue kaupunkilaisten olohuoneeksi, toimivaksi kauppapaikaksi ja monien tapahtumien toiminta-alueeksi. Torisuunnitelma tuo keskustaan kaivattua vihreyttä, aktiivisuutta ja tilaa oleskelulle. Yleissuunnitelma viedään päätöksentekoon alkuvuodesta 2024.

Kangasalan keskusta-alue on kehittynyt viime vuosina useiden rakennushankkeiden myötä. Uudistuva keskusta tarvitsee sydämekseen viihtyisän ja vetovoimaisen torialueen, joka tuo keskustaan kaivattua vihreyttä, leikkisyyttä ja aktiivista ympäristöä sekä tilaa oleskelulle. Näiden tarpeiden pohjalta käynnistettiin kevättalvella 2023 torin yleissuunnittelu, josta vastasi Ramboll Finland Oy.

Inspiraationa Kangasalan perinnemaisemat ja Kuohunlähde

Torisuunnittelun inspiraationa toimivat Kangasalan kulttuurimaisemat ja kartanot. Suunnitelmassa on tähdätty omaleimaisen, kangasalalaisen toriaukion toteuttamiseen. Toteutuksen halutaan olevan korkeatasoinen, viimeistelty ja moderni, kuitenkin niin, että rakenteiden ja kasvillisuuden visuaalinen ilme antaa vihjeitä kartanopuutarhoista ja Kangasalan perinnemaisemista.

Torimyynti ja tapahtuma-alue sijoittuvat torin pohjoisosaan. Eteläosa painottuu oleskeluun ja torin eteläisenä päätteenä on toiminnallinen ja näyttävä vesiaihe-elementti. Elementin toteutustapa tarkentuu seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Yleissuunnitelmassa elementiksi on ehdotettu lähdettä symboloivia vesisuihkuja. Lähellä keskustaa, Kuohunlahden rannalla, on sijainnut 1700- ja 1800-luvuilla laajalti tunnettu ja vetovoimaisena matkailukohteena toiminut Kuohunlähde.

Torialue kivetään. Kiveyksen teemana toimivat Kangasalan harjut, rannat ja järvet. Tummemmalla kivellä toteutettu ”harju” johdattaa kulkijan torin päästä päähän ja merkitsee kulkureitin torin läpi. Kiveyspinnoissa käytetään pääosin graniittikiveä, jonka värisävyt ovat hillittyjä.

 

Havainnekuva torialueesta etelästä pohjoiseen. Etualalla toiminnallinen vesiaihe-elementti, jonka lopullinen visuaalinen ilme tarkentuu seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Kuva: Ramboll Finland Oy.

Lisää tilaa oleskelulle 

Nykyinen torialue on ollut osittain pysäköintikäytössä. Uudessa torisuunnitelmassa alue haluttiin ottaa tori- ja oleskelukäyttöön, ja luoda keskustan tärkeimmälle paikalle houkutteleva kaupunkilaisten olohuone. Viihtyisiä istumapaikkoja on pyritty luomaan sijoittamalla erilaisia istumapaikkoja puiden varjoon, esiintymislavan ja istutuksien yhteyteen.  

Torin itälaidalla on tilavaraus asemakaavan mukaiselle liikekeskukselle. Liikekeskuksen edustalle on varattu tilaa yritysten terasseille, mikä lisää oleskelumahdollisuuksia alueella. Liikekeskuksen pohjoispäätyyn sijoittuu katutasosta avoin katettu myyntialue. Tärkeäksi koetulle jäätelökioskille on osoitettu paikka torin länsilaidalta suihkulähteen läheisyydestä. 

Havainnekuva liikekeskuksen edustalta torin keskivaiheilta. Kuva: Ramboll Finland Oy

Vehreyttä, viihtyisyyttä ja tapahtumia 

Kaivattua vihreyttä on tuotu torialueelle puuistutuksin sekä monilajisin pensas- ja perennaistutusaluein. Istutuksissa käytetään useita eri kasvilajeja kerroksellisten istutusalueiden saavuttamiseksi. Kasvilajeina käytetään kulttuurihistoriaa henkiviä perinnekasveja. Torin länsilaidalla on puuryhmä, jonka katveessa ”laiduntaa” kotieläinjoukkio, pienet leikittävät puueläimet. 

Tapahtumat koetaan tärkeänä osana torielämää, joten katetulle lavalle kaivattiin näyttävää ilmettä. Lavan yhteydessä on katettu oleskelutila, johon voi sijoittaa esim. torikahvilan pöytäryhmiä. Tapahtumakäytön ulkopuolisina aikoina esiintymislavan puoli toimii oleskelutilaa. Lavan arkkitehtuuri heijastelee Kangasalan harjujen ja järvien aaltoilevaa muotokieltä ja tulevan liikekeskuksen värimaailmaa. 

Havainnekuva tapahtumalavasta. Kuva: Ramboll Finland Oy 

Valaistuksen tavoitteena on tuoda viihtyisyyttä ja vetovoimaa torille aamusta iltaan kaikkina vuodenaikoina. Torin yleis- ja erikoisvalaistus yhdistyvät kokonaisuudeksi, jossa on huomioitu toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Vesiaihe ja tapahtumalava valaistaan niiden ominaispiirteitä korostaen. Torialue valaistaan pylväsvalaisimilla. Mäntyjen korostusvalaistus sekä muihin puihin ja joulukuuseen asennettavat kausivalot elävöittävät pimeän ajan kaupunkikuvaa. 

Havainnekuva lintuperspektiivistä. Kuva: Ramboll Finland Oy 

Torin saavutettavuus ja liikennejärjestelyt  

Tulevalle torille on helppo saapua jalan ja pyörällä. Katoksellinen pyöräpysäköinti löytyy torin reunalta kolmesta eri tulosuunnasta. Näin mahdollistetaan helppo asiointi torilla ja vältetään tarpeetonta pyöräilyä alueen läpi. Lisäksi eteläreunaan on sijoitettu pyöränhuoltopiste. Myllystenpohjantielle rakentuu tulevaisuudessa pyöräilyn pääreitti.   

Tuleva torialue on keskustan jalankulkuvirtojen merkittävä kohtaamispaikka, joka yhdistää keskeiset palvelut. Yleissuunnitelmassa onkin huomioitu sujuva saapuminen Timanttikorttelin suunnasta uuden korotetun suojatien kautta torialueelle.  Torin jakelu- ja huoltoliikenne toimii Onnikkatien kautta. Yleissuunnitelmassa huoltoliikennettä ei kulje torin poikki. Torimyyntiä ja liikekeskusta palvelevat jätteen syväkeräysastiat on sijoitettu Torikadun varteen.  

Torin asiointipysäköinti on osoitettu Torikadulle ja torin itäreunalle, jossa on myös taksipaikkoja ja liikuntaesteisten pysäköintipaikkoja. Keskustan kehittämisen ja torisuunnittelun lähtökohdan mukaisesti pidempiaikainen pysäköinti ohjautuu jatkossa lähellä sijaitsevaan pysäköintihalliin. 

Havainnekuva torista talviaikana. Kuva: Ramboll Finland Oy 

Avaa yleissuunnitelma -> tästä <- tarkempaan tarkasteluun.

Voit tutustua tarkemmin suunnittelutyön loppuraporttiin -> tästä <-.  Torisuunnitelmaa koskevan asukaskyselyn tulokset löytyvät täältä. 

Kuinka suunnitelmassa onnistuttiin? -> Jätä avointa palautetta <- 

Voit halutessasi jättää palautetta yleissuunnitelman onnistumisesta tämän palautelomakkeen kautta. Palautetta voi jättää 21.1.2024 asti. 

Havainnekuva torialueen eteläisestä päädystä iltahämärässä. Kuva: Ramboll Finland Oy